Thông tin văn bản
Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 20/06/2019 Kiện toàn Hội đồng thẩm định chế độ tiền lương
Số ký hiệu: 1310/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kiện toàn Hội đồng thẩm định chế độ tiền lương
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1310.qd.signed.pdf