Thông tin văn bản
Văn bản số 1123/VP-KT ngày 23/02/2021 Sao gửi Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 1123/VP-KT Ngày ban hành: 23/02/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210225143559.zip