Thông tin văn bản
Công văn số 616/UBND-NCPC ngày 03/04/2019 Phê duyệt đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2019
Số ký hiệu: 616/UBND-NCPC Ngày ban hành: 03/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Phê duyệt đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 616.ub.PDF