Thông tin văn bản
Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

Số ký hiệu: 25/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 13 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_25 HDNDT.doc