Thông tin văn bản
Văn bản số 5453/VP-VHXH ngày 03/08/2020 Sao gửi Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của BCĐ quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và ĐH thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam
Số ký hiệu: 5453/VP-VHXH Ngày ban hành: 03/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của BCĐ quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và ĐH thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200810083841.zip