Thông tin văn bản
Văn bản số 156/VP-NC ngày 07/01/2022 sao gửi Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 156/VP-NC Ngày ban hành: 07/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220117101213.zip