Thông tin văn bản
Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 16/09/2019 Quyết định giải thể và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu: 2000/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định giải thể và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 2000.qd.signed.pdf