Thông tin văn bản
Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 06/05/2010

Thông qua chủ trương về nguồn vốn thực hiện các khu tái định cư trên địa bàn Thị xã

Số ký hiệu: 01/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 06/05/2010
Cơ quan ban hành: HĐND TP Tây Ninh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Thông qua chủ trương về nguồn vốn thực hiện các khu tái định cư trên địa bàn Thị xã

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 01-2010-NQ_HDND-THIXA.doc