Thông tin văn bản
Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 06/04/2012

Về việc ban hành cơ chế quản lý, sử dụng nguồn ngân sách huyện, thị xã tập trung cho Quỹ Phát triển đất tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 18/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/04/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc ban hành cơ chế quản lý, sử dụng nguồn ngân sách huyện, thị xã tập trung cho Quỹ Phát triển đất tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD_18.doc