Thông tin văn bản
Văn bản số 9017/VP-KT ngày 30/12/2021 Sao gửi Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 9017/VP-KT Ngày ban hành: 30/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211231145820.zip