Thông tin văn bản
Công văn số 484/UBND-KTTC ngày 20/03/2019 Triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ -TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 484/UBND-KTTC Ngày ban hành: 20/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ -TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 484.ub.PDF