Thông tin văn bản
Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 14/01/2021 Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Tây Ninh lần thứ IX năm 2021-2022
Số ký hiệu: 109/KH-UBND Ngày ban hành: 14/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Tây Ninh lần thứ IX năm 2021-2022
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 109 ub.signed.pdf