Thông tin văn bản
Báo cáo số 2/BC-UBND ngày 08/01/2019 Báo cáo tình hình thu, chi Quỹ dự trữ tài chính địa phương năm 2018
Số ký hiệu: 2/BC-UBND Ngày ban hành: 08/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thu, chi Quỹ dự trữ tài chính địa phương năm 2018
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 02.bc.PDF