Thông tin văn bản
Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 03/06/2015

V/v sửa đổi một số mức chi tại Phụ lục lục kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND, ngày 08/01/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 31/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/06/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v sửa đổi một số mức chi tại Phụ lục lục kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND, ngày 08/01/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 312015QDUBND2015.doc