Thông tin văn bản
Văn bản số 478/VP-VHXH ngày 22/01/2020 Sao gửi Quyết định số 294/QĐ-UBQG45 ngày 25/12/2019 Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao
Số ký hiệu: 478/VP-VHXH Ngày ban hành: 22/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 294/QĐ-UBQG45 ngày 25/12/2019 Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200130082204.zip