Thông tin văn bản
Văn bản số 6928/VP-NCPC ngày 05/11/2019 sao gửi Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ.
Số ký hiệu: 6928/VP-NCPC Ngày ban hành: 05/11/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191108112406.zip