Thông tin văn bản
Văn bản số 966/VP-KTTC ngày 26/02/2018

Về việc :góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế

Số ký hiệu: 966/VP-KTTC Ngày ban hành: 26/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 966VPKTTC2018.rar