Thông tin văn bản
Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án phát triền kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh tây Ninh.

Số ký hiệu: 03/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/02/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án phát triền kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 032016QDUBND2016.docx