Thông tin văn bản
Văn bản số 7797/VP-VHXH ngày 21/10/2020 Sao gửi Quyết định số 1532/QĐ-TTg về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu: 7797/VP-VHXH Ngày ban hành: 21/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1532/QĐ-TTg về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201024080544.zip