Thông tin văn bản
Công văn số 831/UBND-NCPC ngày 25/04/2019 Thực hiện hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) theo Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Số ký hiệu: 831/UBND-NCPC Ngày ban hành: 25/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thực hiện hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) theo Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 831.ub.PDF