Thông tin văn bản
Văn bản số 3126/VP-KTTC ngày 26/07/2016

Về việc : Triển khai thực hiện Quyết định số 2931/QĐ-BCT ngày 13/7/2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Số ký hiệu: 3126/VP-KTTC Ngày ban hành: 26/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Triển khai thực hiện Quyết định số 2931/QĐ-BCT ngày 13/7/2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3126VPKTTC2016.rar