Thông tin văn bản
Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

V/v sửa đổi, bổ sung khoản 1,2,3,4, Điều 6, Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND, ngày 10/02/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009-2015

Số ký hiệu: 78/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/12/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v sửa đổi, bổ sung khoản 1,2,3,4, Điều 6, Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND, ngày 10/02/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009-2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 782014QDUBND2014.doc