Thông tin văn bản
Văn bản số 6130/VP-KTTC ngày 22/12/2017

Về việc :Sao gửi Thông tư số 121/2017/TT-BTC kinh phí nông thôn mới

Số ký hiệu: 6130/VP-KTTC Ngày ban hành: 22/12/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Sao gửi Thông tư số 121/2017/TT-BTC kinh phí nông thôn mới

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6130VPKTTC2017.rar