Thông tin văn bản
Văn bản số 5280/VP-KGVX ngày 22/07/2022 Sao gửi văn bản (Quyết định số 1835/QĐ - BYT)
Số ký hiệu: 5280/VP-KGVX Ngày ban hành: 22/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Quyết định số 1835/QĐ - BYT)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220726145643.zip