Thông tin văn bản
Văn bản số 418/VP-KTTC ngày 19/01/2018

(CKS) Về việc :Sao gửi TT136 của BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường

Số ký hiệu: 418/VP-KTTC Ngày ban hành: 19/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS) Về việc :Sao gửi TT136 của BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 418VPKTTC2018.rar