Thông tin văn bản
Văn bản số 415/VP-KT ngày 18/01/2023 sao gửi Thông tư số 21/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ TNMT
Số ký hiệu: 415/VP-KT Ngày ban hành: 18/01/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 21/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ TNMT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230130105411.zip