Thông tin văn bản
Văn bản số 904/VP-KTTC ngày 21/02/2018

(CKS) V/v triển khai Thông tư số 10/2018/TT-BTC

Số ký hiệu: 904/VP-KTTC Ngày ban hành: 21/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS) V/v triển khai Thông tư số 10/2018/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 904VPKTTC2018.rar