Thông tin văn bản
Văn bản số 9678/VP-NCPC ngày 28/12/2020 Sao gửi Thông tư số 143/2020/TT-BQP ngày 08 tháng 12 năm 2020 về hướng dẫn thực hiện một điều của Nghị định số 146/2018/ NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
Số ký hiệu: 9678/VP-NCPC Ngày ban hành: 28/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 143/2020/TT-BQP ngày 08 tháng 12 năm 2020 về hướng dẫn thực hiện một điều của Nghị định số 146/2018/ NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210108140618.zip