Thông tin văn bản
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/04/2019 Nghị quyết kỳ họp 11: Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh "Mai Văn Hải - Nguyễn Trọng Tấn"
Số ký hiệu: 05/NQ-HĐND Ngày ban hành: 12/04/2019
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết kỳ họp 11: Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh "Mai Văn Hải - Nguyễn Trọng Tấn"
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 4 năm 2019 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 05-NQ-HDND-KET QUA BAU CU TB, PTB KTNS (MAI VAN HAI, NGUYEN TRONG TAN)-KH11.pdf