Thông tin văn bản
Văn bản số 4918/VP-KT ngày 23/07/2021 sao gửi Công văn số 5094/TCĐBVN-VT
Số ký hiệu: 4918/VP-KT Ngày ban hành: 23/07/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Công văn số 5094/TCĐBVN-VT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210729105317.zip