Thông tin văn bản
Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 18/09/2019 Công nhận kết quả đề tài "Nước ép mãng cầu..."
Số ký hiệu: 2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Công nhận kết quả đề tài "Nước ép mãng cầu..."
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2015.qd.signed.pdf