Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1193/UBND-TKTH ngày 11/06/2019 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 10/5/2019
Số ký hiệu: 1193/UBND-TKTH Ngày ban hành: 11/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 10/5/2019
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1193.ub.signed.pdf