Thông tin văn bản
Văn bản số 8468/VP-VHXH ngày 12/11/2020 sao gửi Thông tư số 08/2020/TT-BVHTTDL ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mỹ thuật tượng đài và phù điêu
Số ký hiệu: 8468/VP-VHXH Ngày ban hành: 12/11/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 08/2020/TT-BVHTTDL ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mỹ thuật tượng đài và phù điêu
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201113092021.zip