Thông tin văn bản
Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 10/06/2019 Triển khai thực hiện hiện 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 193/BC-UBND Ngày ban hành: 10/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Triển khai thực hiện hiện 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 193.bc.signed.pdf