Thông tin văn bản
Văn bản số 6272/VP-KTTC ngày 28/12/2017

Về việc :sao gửi Công văn số 16750/BTC-THTK của Bộ Tài chính triển khai phần mềm HCSN IMAS

Số ký hiệu: 6272/VP-KTTC Ngày ban hành: 28/12/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :sao gửi Công văn số 16750/BTC-THTK của Bộ Tài chính triển khai phần mềm HCSN IMAS

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6272VPKTTC2017.rar