Thông tin văn bản
Văn bản số 5162/VP-NC ngày 31/10/2017

Về việc :Sao gửi Nghị định 115/2017/NĐ-CP

Số ký hiệu: 5162/VP-NC Ngày ban hành: 31/10/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Sao gửi Nghị định 115/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5162VPNC2017.rar