Văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
116/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dung đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023-đợt 2
114/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
56/2023/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước sinh hoạt hộ gia đinh nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2023-2025
08/2023/QĐ-UBND 21/03/2023 UBND Tỉnh Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt khu đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
118/QĐ-UBND 13/01/2022 UBND Tỉnh Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
07/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH17: Về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2024.
05/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH17: về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
6471/VP-KTTC 18/10/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lấy ý kiến dự thảo dự thảo Thông tư quy định thu phí khai thác sử dụng dữ liệu môi trường
3297/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bến Cầu
3298/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
3292/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tân Biên
3290/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Tây Ninh
3295/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Dương Minh Châu
2514/QĐ-UBND  11/10/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
2495/UBND-KTN 11/10/2018 UBND Tỉnh chủ trương lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh
2500/TB-UBND  11/10/2018 UBND Tỉnh Thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức lãnh đạo - ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng
2506/QĐ-UBND 10/10/2018 UBND Tỉnh Cho Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh thuê 7.300,6 m2 đất tại xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh để thực hiện dự án phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Bà.
17/2018/QĐ-UBND 16/05/2018 UBND Tỉnh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh