Thông tin văn bản
Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 07/05/2013

Quyết định số 804/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 804/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/05/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 804/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 804QDUBND2013.doc