Thông tin văn bản
Văn bản số 5015/VP-KTN ngày 23/10/2017

(CKS) Về việc : triển khai Công văn số 13496/BTC-ĐT ngày 09/10/2017 của Bộ Tài chính v/v xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005-2014 do không đủ hồ sơ quyết toán

Số ký hiệu: 5015/VP-KTN Ngày ban hành: 23/10/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS) Về việc : triển khai Công văn số 13496/BTC-ĐT ngày 09/10/2017 của Bộ Tài chính v/v xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005-2014 do không đủ hồ sơ quyết toán

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5015VPKTN2017.rar