Thông tin văn bản
Văn bản số 5167/VP-NCPC ngày 22/07/2020 Sao gửi Quyết định số 1610/QĐ-BTP ngày 20/7/2020 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 5167/VP-NCPC Ngày ban hành: 22/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1610/QĐ-BTP ngày 20/7/2020 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200722151444.zip