Thông tin văn bản
Văn bản số 466/VP-KTTC ngày 22/01/2020 sao gửi Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 466/VP-KTTC Ngày ban hành: 22/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200130081718.zip