Thông tin văn bản
Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 27/08/2019 QĐ cử đi đào tạo hệ chính qui và hệ liên thông theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2019
Số ký hiệu: 1856/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QĐ cử đi đào tạo hệ chính qui và hệ liên thông theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1856.qd.signed.pdf