Thông tin văn bản
Quyết định số 1631/KH-UBND ngày 01/08/2019 Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Số ký hiệu: 1631/KH-UBND Ngày ban hành: 01/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1631.ub.signed.pdf