Thông tin văn bản
Văn bản số 5918/VP-KGVX ngày 03/09/2021 sao gửi Báo cáo số 3321/BC-TCT ngày 02/9/2021 của Tổ công tác đặc biệt
Số ký hiệu: 5918/VP-KGVX Ngày ban hành: 03/09/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Báo cáo số 3321/BC-TCT ngày 02/9/2021 của Tổ công tác đặc biệt
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210913081733.zip