Thông tin văn bản
Báo cáo số 532/BC-UBND ngày 08/01/2021 Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 532/BC-UBND Ngày ban hành: 08/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 532 bc.signed.pdf