Thông tin văn bản
Văn bản số 1325/VP-VHXH ngày 13/03/2019 (CKS) Sao gửi văn bản: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
Số ký hiệu: 1325/VP-VHXH Ngày ban hành: 13/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Sao gửi văn bản: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1325.rar