Thông tin văn bản
Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 23/09/2014

Sửa đổi Điều 2 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND, ngày 13/8/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 56/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/09/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Sửa đổi Điều 2 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND, ngày 13/8/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 562014QDUBND2014.doc