Thông tin văn bản
Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 27/06/2016

Đính chính Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 10/05/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.

Số ký hiệu: 1627/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/06/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Đính chính Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 10/05/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 04 năm 2016 Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 1627QDUBND2016.docx