Thông tin văn bản
Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 05/09/2019 Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2018
Số ký hiệu: 312/BC-UBND Ngày ban hành: 05/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2018
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 312.bc.signed.pdf