Thông tin văn bản
Văn bản số 4108/VP-KGVX ngày 07/06/2022 Sao gửi văn bản Thông báo 161/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu: 4108/VP-KGVX Ngày ban hành: 07/06/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản Thông báo 161/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220609150518.zip